ucenici-gnjilane

300 djece sa Kosmeta doputovalo je u Republiku Srpsku gdje će boraviti do 29. avgusta.

Smješteni su kod porodica koji su izrazili želju da ih ugoste u svojim domovima. Od trista djece koja borave u Republici Srpskoj u Prijedoru boravi 45 djece.

ucenici-gnjilane1Ugostiki su ih đaci OŠ “Branko Ćopić” koji će se zajedno sa svojim roditeljima potruditi da u narednih sedam dana pokažu tradicionalno gostoprimstvo Prijedorčana i znamenitosti grada na Sani.