toplana

Prelazak sistema centralnog grijanja sa mazuta na drvnu biomasu u Prijedoru očekuje se početkom decembra, a potpuni završetak ovog projekta u januaru 2016, rekao je Srni tehnički direktor prijedorske “Toplane” Zoran Knežević.

 

“Svi radovi idu predviđenom dinamikom, po prijedlozima i sugestijama glavnog izvođača radova, austrijske firma `Urbas`”, naveo je Knežević.

On je napomenuo da su završeni pripremni radovi na uređenju zemljišta i postavljanju privremenih objekata i da su u toku aktivnosti za izvođenje građevinskih radova na osnovnom objektu buduće kotlovnice.

“Paralelno se u Austriji, u fabrici glavnog izvođača, pravi kotlovska oprema i oprema za proizvodnju električne energije. Naručena je mehanizacija za opsluživanje postrojenja. Isporuka i uvoz opreme očekuju se početkom septembra kada je predviđeno da se krene sa montažom opreme na lokalitetu”, dodao je Knežević.

Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ za rekonstrukciju kotlovnice u Prijedoru odobrila je kredit od sedam miliona evra, a Švedska međunarodna agencija za razvoj /Sida/ donirala je dva miliona evra.

Rok otplate je 15 godina, period odgode plaćanja tri godine uračunat u rok otplate, a kamatna stopa je EURIBOR plus jedan odsto.

Promjenom energenta biće stvoreni preduslovi za održivo poslovanje “Toplane” jer ovo preduzeće za mazut godišnje izdvaja 5,5 miliona KM, dok će za drvnu biomasu izdvajati milion i po.

To predstavlja osnov za ukidanje subvencija iz gradskog budžeta koje trenutno iznose milion maraka godišnje.

Moguće je ostvariti nižu cijenu grijanja od sadašnje, što je zahtjev korisnika usluga grijanja u skladu sa standardom stanovništva, kao i kvalitetniju isporuku toplotne energije koja bi se ogledala kroz 24-časovni režim rada umjesto sadašnjeg 16-časovnog režima.

 

Prelaskom sa mazuta na biomasu grad Prijedor ispuniće obaveze iz sporazuma gradonačelnika o smanjenju emisije ugljen-dioksida za 20 odsto i povećanju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za 20 odsto.

SRNA