“Prijedor” Mirko Brkić potvrdio je da će se premještanje nepropisno parkiranih vozila vršiti na području grada Prijedora i opštine Kozarska Dubica na osnovu naloga policije i komunalne policije.

“Premještanje nepropisno parkiranih vozila koja ometaju odvijanje saobraćaja sa javnih ili oštećuju zelene i druge uređene površine, vršiće se u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH, Zakona o bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, odlukama gradskih i opštinskih organa i međusobno zaključenim ugovorima”, rekao je Brkić.

On je dodao da će, osim novčanih kazni za prekršaj zbog nepropisnog parkiranja, vlasnici motornih vozila biti obavezni da plate i troškove premještanja vozila prema cjenovniku AMD “Prijedor”.

Brkić je potvrdio da ako je “pauk” započeo premještanje vozila, da automobil bude “spušten” koštaće vozača 30 KM, ako je vozilo već prevezao na udaljenost do dva kilometra od AMD “Prijedor” 40 KM, do 10 kilometara 60 KM, a više od 10 kilometara od AMD Prijedor 90 KM.

Cijena “ležarine” vozila po danu je 10 KM.

Za sve informacije i dodatna objašnjenja građani će se narednih dana, kada “pauk” počne sa radom, moći obratiti na telefon AMD “Prijedor” 052/212-040.

SRNA