Ministarstvo bezbjednosti BiH donijelo je Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka 1. septembra ove godine i to bez predstavnika MUP-a RS, stoji u dokumentu koji je u posjedu “Nezavisnih”.

U ovom spisu stoji da Radnu grupu čine pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu tajnih podataka u Ministarstvu bezbjednosti BiH Mate Miletić kao predsjedavajući, dok su članovi šef Odsjeka za propise, dozvole i industrijsku sigurnost u Ministarstvu bezbjednosti BiH Munib Isaković, stručni savjetnik za KOP u Ministarstvu bezbjednosti BiH Nihad Kamenjaš, te šef Odsjeka za PfP i NATO u Ministarstvu bezbjednosti BiH Momir Brajić.

Članovi Radne grupe su i predstavnik Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Sakib Vuković i viši inspektor – istražilac iz Agencije za istrage i zaštitu BiH Vesna Stevanović.

Gojko Vasić, direktor Policije RS, u ponedjeljak je optužio Dragana Mektića, ministra bezbjednosti BiH, da je formirao ovu radnu grupu potpuno isključujući predstavnike iz RS, što je Mektić odlučno negirao. Ministar bezbjednosti, naime, tvrdio je da je ta grupa formirana davno, prije godinu i po do dvije.

U ovom dokumentu stoji da je grupa formirana 1. septembra, a dokument je potpisao Mektić lično.

Mektić je danas rekao nakon sjednice Vijeća ministara BiH da je Nacrt sporazuma o saradnji BiH sa EUROPOL-om prihvaćen, te da će u kontakt grupu, koja će biti zadužena za razmjenu informacija, biti uključeni, pored Ministarstva bezbjednosti BiH, i predstavnici svih policijskih agencija u BiH (Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Agencija za istrage i zaštitu BiH/SIPA, Granična policija BiH, Ured za strance, te MUP RS i MUP FBiH i kantonalni MUP-ovi).

Mektić je komentarisao da je ovaj dokument kao takav usvojen, mada se on ne slaže da 20 ljudi bude zaposleno na mjestu gdje u sedmici stignu dvije do tri informacije, jer se na takav način nepotrebno troši budžetski novac.

Nezavisne