Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH, Safet Softić, uputio je juče Ustavnom sudu BiH inicijativu za ocjenu ustavnosti člana sedam Ustava RS u dijelu koji se odnosi na formulaciju “jezik bošnjačkog naroda”.

– Softić smatra da Ustavni sud BiH treba da proglasi prvu rečenicu iz ovog stava neustavnim i naredi Narodnoj skupštini RS da odmah, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja ove odluke u “Službenom glasniku BiH” izmijeni i dopuni ovu normu tako što će Ustav RS, umjesto formulacije “jezik bošnjačkog naroda”, garantovati bosanski jezik, bez konotacije na bošnjački narod – saopšteno je juče iz kabineta Safeta Softića.

U saopštenju se navodi da “on smatra da sadašnje ustavno, normativno određenje u Ustavu RS o ovom pitanju krši mnogobrojna prava iz Ustava BiH, kako bošnjačkog naroda, tako i pripadnika ostalih, koji su se opredijelili da govore bosanskim jezikom kao svojim maternjim, te da postojeći sistem predstavlja i diskriminaciju kolektivnih i individualnih prava”.

Šef Kluba poslanika NDP-a i član odbora za obrazovanje Narodne skupštine RS, Krsto Jandrić, smatra da je riječ o još jednom pokušaju nasilnog stvaranja bosanske nacije i očekuje od Ustavnog suda BiH da odbaci apelaciju Safeta Softića.

– Bilo je i ranije sličnih inicijativa i sve su usmjerene ka tome da se na silu nametne bosanski jezik. U Ustavu RS precizno se navodi da su službeni jezici u RS jezik srpskog, jezik hrvatskog i jezik bošnjačkog naroda i nijedan sud ne bi trebalo da ocijeni da je to usmjereno protiv bilo kojeg naroda i njegovog identiteta – kaže Jandrić.

Press