U prethodna 24 časa u Službi hitne medicinske pomoći Prijedor i Omarska pomoć potražilo…

Hitna pomoć Prijedor:

36  pregleda odraslih osoba

7   pregleda djece

4   intervencije mobilnim timom

 Hitna pomoć Omarska:

10  pregleda odraslih osoba

3  pregleda djece

2  intervencije mobilnim timom

prijedor24h