Stručnjaci Univerziteta u Kembridžu, Muzeja Kozare u Prijedoru i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske započeli su geoarheološka istraživanja na lokalitetu Zecovi kod Prijedora.

Arheolog Muzeja Kozare Milenko Radivojac rekao je da je ovaj put akcenat istraživanja na bušotinana tokova rijeke Sane kako bi bila upotpunjena arheološka priča o gradini Zecovi koja nedostaje.

Izvor: RTRS