U mnogim domaćinstvima širom svijeta, pa tako i u BiH često se može čuti sintagma “prokleti internet”.

 

Internet provajderi su postali nužno zlo, poput banaka, naplatnih kućica za saobraćaj i slično.

Uprkos današnjim vrhunskim tehničkim mogućnostima, internet signal ima običaj da zakaže (u trenutcima kada nam najviše treba), što mahom budi bujicu negativnih osjećanja i izliva bijesa.

Ipak, širom weba mogu se pronaći provjereni načini da se problemi sa internet ruterom zaobiđu, čak da se vaš internet signal pojača, odnosno ubrza.

Upravo jedan takav vam donosimo u nastavku.

Izvor: N1