Vlada Republike Srpske smatra da je Savjet ministara BiH, zbog samovoljnog i neovlaštenog mijenjanja informacija nadležnih institucija Srpske u dokumentu Dopuna Priloga institucija BiH za redovni godišnji Izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija u 2015. godini za period od maja do avgusta, grubo prekršio procedure njegove izrade.

Zbog toga usvojeni dokument sadrži neistinit prikaz stvarnog stanja i ostvarenog napretka u oblasti evropskih integracija u BiH u ovoj godini, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Samovolja se ogleda u izbacivanju dijelova teksta koji su pripremale institucije Republike Srpske, a riječ je o ključnom dokumentu koji izrađuje Evropska komisija na osnovu kojeg se mjeri postignuti napredak u procesu evropskih integracija, ali i programiranje sredstava iz IPA fondova, navodi se u saopštenju.

Bez saglasnosti i saznanja nadležnih institucija Republike Srpske brisani su dijelovi teksta koji navode stavove i zaključke Vlade Republike Srpske, navodi se u Informaciji o samovoljnom postupanju Savjeta ministara BiH prilikom usvajanja konačne verzije Dopune priloga institucija za izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija u 2015. godini.

Vlada je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, Evropsku komisiju obavijesti o ovom zaključku i da joj dostavi verziju dokumenta u formi i sadržini u kojoj je 12. i 13. avgusta 2015. godine upućen Direkciji za evropske integracije Savjeta ministara, dodaje se u saopštenju.

SRNA