Major Tepić ostaće upamćen po riječima: Jedanput ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi. Ja sam dao riječ da ću da branim ovu zemlju ako joj bude teško.

Na današnji dan prije 24 godina herojski je poginuo major JNA Milan Tepić, jedini Narodni heroj u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije, koji je stradao 1991. godine kada je digao u vazduh vojno skladište Bedenik u blizini Bjelovara kako bi spriječio da padne u ruke hrvatskog Zbora narodne garde.

Opsada kasarne u Bjelovaru i centralnog skladišta borbenih sredstava u obližnjem selu Bedenik trajala je od jula mjeseca 1991. godine. Po dogovoru JNA i tadašnjih hrvatskih vlasti, evakuacija kasarne i vojnih objekata trebalo je da se desi 1. oktobra. Međutim, kasarna je pod rukovodstvom potpukovnika hrvatskih paravojnih snaga Josipa Tomšića napadnuta dok su u njoj bili vojnici i oficiri sa preostalim članovima porodica. Uz pomoć 2.000 vojnika, kasarna u kojoj nije bilo vode ni struje danima, napadnuta je i zauzeta. Tako je major bio prinuđen da se sa vojnicima povuče u skladište.

Ne želeći da prepusti oružje iz kasarne “Vojnović“, hrvatskim snagama, Tepić je svojim vojnicima naredio povlačenje na bezbjednu razdaljinu od skladišta.

Prema nekim izvorima, na to ih je upozorio riječima: „Vojsko, slušajte me dobro! Ne znam koliko ćemo moći ovako još da izdržimo, ustaše će tek žestoko navaliti i nastojati da nas zaskoče. Zato su pažljivi sa vatrom i izbjegavaju da udare po skladištu, i ovo što mi imamo ovdje je za njih više nego dragocjeno. Kad dođe trenutak, kad se više ne bude moglo izdržati i kad dođe muka do oka, tražiću da se udaljite na pristojnu udaljenost od glavnog objekta. Da ne zamerate mi ako sam negdje prema nekom pogriješio, ali hoću dvije stvari da uradim uz vašu pomoć. Da ustašama ne dam Bedenik, i da vi ostanete živi. Neka neko od vas sačuva moj ratni dnevnik.“

Kurir