Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić izjavio je danas da je starenje nacije veliki problem koji će u budućnosti biti sve izraženiji.
“Mislim da će taj problem starenja populacije biti veliki. To je problem Evrope i neće ni nas zaobići, ali, evo, tu smo da se borimo”, rekao je Bogdanić novinarima u Prijedoru, gdje je povodom Svjetskog dana starih posjetio Dom za starija lica.

On je naglasio da je obaveza i Ministarstva i društva da se prema starim ljudima odnosi korektno, pravilno i dobro.

“Bez obzira na nedaće vremena u kojem živimo, ipak su oni ti koji su omogućili da mi danas možemo i da radimo i da stvaramo, zato što su se u nekom periodu sigurno više žrtvovali nego što mi to danas činimo da bismo mogli da nastavimo razvoj društva”, rekao je Bogdanić.

On je naveo da, osim ovih društvenih, ima sve veći broj i privatnih domova za starija lica.

“Mi smo pokušali da uradimo pravilnik tako da su ti domovi i prostorom i opremom i kadrom prilagođeni”, dodao je Bogdanić.

Prema njegovim riječima, zdravstvena zaštita je vrlo dostupna licima treće dobi, ta lica oslobođena su plaćanja dosta participacija, a doprinosi koje penzioneri plaćaju za zdravstvenu zaštitu najmanji su u okruženju.

On je naglasio da je sve učinjeno da bi ova lica bila osigurana i da im budu pruženi svi vidovi zdravstvene zaštite, kao i rehabilitacija, banjsko liječenje i ortopedska pomagala.

“S obzirom na to, nivo zdravstvene zaštite trenutno prevazilazi mogućnosti društva u kojem živimo”, istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

SRNA