“Briga za djecu mora da bude trajna jer na taj način pokazujemo, ne samo svoj humani odnos nego i postavljamo snažne temelje za budućnost ovog društva jer time i roditelji i porodica vjeruju u institucije i na taj način se najbolje odnose prema tome”, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, otvarajući Pravoslavni vrtić u Kozarskoj Dubici.

RTRS