Vjernici islamske vjeroispovijesti moći će vjerske obrede obavljati na radnom mjestu i na posao dolaziti sa hidžabom ili fesom ukoliko na podršku naiđe prijedlog osnovnog ugovora između BiH i Islamske zajednice u BiH koji je usvojio Savjet ministara BiH.

U prijedlogu ugovora koji je izradilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kojim rukovodi Semiha Borovac iz SDA, navedeno je da se vjerujućim Bošnjacima omogućava u javnom i privatnom sektoru pravo na slobodno vrijeme za obavljanje džume-namaza i iftara i sehura tokom ramazana. Navedeno je i da im mora biti omogućeno da i u javnom i u privatnom sektoru imaju pravo na odsustvo sa posla u svrhu obavljanja hadža i da mora biti poštovano pravo vjernika na ispoljavanje vjere kao što je obavljanje molitve, izbor prehrane, odijevanja i izgleda.

Ovaj potez Savjet ministara je obrazložio ugovorima koje je BiH ranije zaključila sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i Svetom stolicom. U ugovorima sa SPC i Vatikanom nigdje, međutim, nije navedeno da poslodavci u privatnom i javnom sektoru moraju poštovati pravo vjernika na ispoljavanje vjere.

Šef Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta BiH Sredoje Nović, koji je u prošlom sazivu Savjeta ministara bio ministar civilnih poslova i osporavao potpisivanje ovakvog ugovora, kazao je “Glasu Srpske” da je ovo ozbiljno pitanje.

– Ugovor garantuje da će javni i privatni sektor obezbijediti građanima islamske vjeroispovijesti da mogu u svaka doba obavljati vjerske obrede, ići na hadž i druga prava. Nikome ne treba zabraniti bilo koje vjersko pravo, ali se mora jasno raščistiti šta to znači, koliko je to odsustva u toku radnog dana, da li su to plaćeni sati i da li su time diskriminisani ostali građani – istakao je Nović.

Podsjeća da je sporno i pitanje odijevanja i da i ono mora biti jasno precizirano.

– Moramo znati da li u policijskim i vojnim strukturama ili u obrazovanju i zdravstvu vjernici mogu da se oblače kako im padne na pamet i da li žene mogu da dođu pokrivene, a vojnici sa fesom. Otvara se pitanje da li vjernik može u prvom redu poštovati vjeru pa onda zakone i pravila institucije ili preduzeća u kojem radi. Prema predloženom ugovoru, može se dogoditi da bude prekinuto suđenje zato što je neki od sudija, advokata, tužilaca ili optuženih vjernik pa treba da obavi vjerski obred – naglašava Nović.

Prema njegovim riječima, glasanje srpskih ministara Mirka Šarovića i Dragana Mektića za ovaj prijedlog ugovora znači da ili ga nisu čitali ili im nije bilo stalo da se izbore za ravnopravnost naroda i vjerskih zajednica, jer Srbima i Hrvatima nisu omogućena ista prava.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će prijedlog ugovora dostaviti Predsjedništvu BiH, a ukoliko dobije podršku, ide u proceduru u Parlament BiH. SNSD će predložiti članu Predsjedništva BiH iz RS Mladenu Ivaniću i srpskim poslanicima u Parlamentu BiH da odbiju ovakav ugovor.

– Smatramo da ovo nije dobro rješenje za BiH i da je nesprovodivo. Taj ugovor uvodi mnogo spornih stvari i omogućava potpuno uvlačenje vjere u institucije. Prema tom ugovoru u svakom parlamentu bilo bi obavezno obezbijediti prostor za klanjanje i prekidati sjednice. Isto bi bilo u svakoj opštini i javnoj instituciji i privatnom sektoru – smatra lider SNSD-a Milorad Dodik optuživši predstavnike RS u Savjetu ministara da su se prihvatanjem ugovora saglasili sa diskriminacijom drugih vjerskih zajednica.

Borovac je kazala da su sve nejasnoće otklonjene i da svaki radnik ima pravo na dnevni odmor od pola sata.

– Kako će ga koristiti, zavisi od dogovora poslodavca i radnika. Kada je u pitanju hadž, to je neplaćeno odsustvo – kazala je Borovac.

Šarović se nije javljao na telefonske pozive, a Mektić je ranije rekao da ne daje izjave za “Glas Srpske”.

Halal proizvodi

Islamska zajednica u BiH zatražila je da bude partner u svim tijelima koja donose odluke za standarde, sertifikaciju i akreditaciju halal proizvoda jer je institucionalno ovlašćena za tumačenje islamskih propisa.

Mirko Šarović je ranije kazao da je sporan taj dio ugovora.

– Evropska komisija je istakla da akreditacije za halal sertifikate treba da daje Agencija za standardizaciju – kazao je Šarović.

Glas Srpske