Predsjedništvo SNSD-a usvojilo je u srijedu uveče dokument u kojem su nabrojani svi grijehovi Saveza za promjene na štetu Srpske u proteklih godinu dana.

Akt pod nazivom “Informacija o štetnom djelovanju Savjeta ministara i parlamentarne većine na nivou BiH po ustavnu poziciju, nadležnosti i interese Republike Srpske”, koji je u posjedu Pressa, biće proslijeđen na razmatranje u Narodnu skupštinu nakon što se o njemu izjasni i Vlada Srpske. Kako nezvanično saznajemo, dokument je izrađen u kabinetu premijerke Željke Cvijanović.

– U roku od 15 dana tri poslanička kluba SNSD-DNS-SP će predložiti dokument o štetnom djelovanju predstavnika iz RS na državnom nivou, gdje se očekuje i njegovo usvajanje – tvrdi izvor Pressa. 

U dokumentu se navodi da je ponašanje srpskih predstavnika u Savjetu ministara i ostalim institucijama na nivou BiH apsolutno neprihvatljivo i zahtijeva se da se s ovakvim načinom rada odmah prekine.

Takođe, ističe se da je od konstituisanja do danas novi saziv Savjeta ministara i nova parlamentarna većina na nivou BiH u više navrata djelovala izvan svojih ustavom i zakonima definisanih ovlašćenja, narušavajući položaj, nadležnosti i interese RS i njenih institucija.

– I ne samo to, u više navrata usvajane su odluke suprotne zvaničnim stavovima Vlade i drugih nadležnih institucija RS iako su Savjet ministara i poslanici/delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH sa predmetnim stavovima institucija RS bili pravovremeno i zvanično upoznati, a pogotovo kadrovi iz stranaka sa sjedištem u Srpskoj. Dodatnu otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da se radi o pitanjima koja spadaju ili u isključivu nadležnost entiteta ili o pitanjima u kojima institucije BiH imaju isključivo koordinirajuću ulogu i nadležnost, a ne i mandat da kreiraju rješenja u smislu definisanja razvojnih politika ili zakonskih rješenja na nivou BiH – navodi se u dokumentu.

Sporni sporazum sa Svjetskom bankom i reformska agenda

Jedna od zamjerki srpskim predstavnicima na nivou BiH je odbijanje Odluke o ratifikaciji sporazuma sa Svjetskom bankom, za koju okrivljuju SDS, PDP-NDP, koji su, kako piše u prvoj stavki dokumenta, uskratili budžet, odnosno građane Srpske za preko 30 miliona KM. Prema tekstu dokumenta, ovo je prvi put u istoriji Svjetske banke da jedna zemlja na ovakav način odbaci realizaciju ugovorene saradnje s ovom međunarodnom finansijskom institucijom. Kako kažu, Vlada RS, i pored činjenice da su entitetske institucije ključni nosioci reformskih procesa, nije informisana ili konsultovana i u vezi sa donošenjem reformske agende, čijim predmetnim tekstom su na niz mjesta predviđeni kako prenos nadležnosti, tako i određene aktivnosti koje nisu u skladu sa reformskim i razvojnim prioritetima Srpske.

Zamjerke na imenovanja – Zašto nema mjesta za Srbe

U dokumentu se posebna pažnja daje imenovanjima u raznim odborima i savjetima na državnom nivou, koji su, kako se navodi, nanijeli ogromnu štetu Srpskoj.

Tvrdi se da je Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH ministar bezbjednosti BiH predložio da koordinacioni tim sačinjavaju samo jedan pripadnik srpskog naroda, naspram pet pripadnika bošnjačkog naroda, te tri pripadnika hrvatskog naroda. Tu je i osvrt na izbor članova Komisije za primjenu programa zaštite svjedoka u BiH, od kojih nijedno imenovano lice nije srpske nacionalnosti, te izbor članova Savjeta Agencije za pružanje usluga u vazduhoplovnoj plovidbi, gdje je od pet članova Savjeta samo jedan srpske nacionalnosti.

 

U dokumentu koji je sastavila Željka Cvijanović sa saradnicima navedeno je da je uspostavljanje Državnog odbora za investicije bez prethodnog informisanja ili konsultovanja nadležnih institucija RS, ali i bez odgovarajuće materijalno-pravne osnove, još jedan pokazatelj štetne politike SDS-a, PDP-a i NDP-a na državnom nivou. Uz to, kao štetno dodaju i imenovanje “nacionalnog” koordinatora ispred BiH u okviru CEFTA u kojem je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa za glavnog pregovarača postavio Bošnjaka, ali i donošenje protivpravne odluke o izmjeni odluke o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije za koju tvrde da je besmislena i nezakonita.

Press