Izgradnja jedinstvenog integralnog turističkog grada u podnožju Bjelašnice i Treskavice, u rejonu katastarske opštine Dejčići u opštini Trnovo, 15. oktobra će dobiti formalnopravnu legalizaciju.

Tog dana internacionalna investiciona kompanija za urbanistički razvoj “Buroj Property Development” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa sjedištem u Dubaiju i opština Trnovo, nakon osam i po mjeseci pripreme, potpisuju finalni Ugovor o realizaciji turističko rekreacionog kompleksa “Buroj Ozone”, na površini od oko 1,3 miliona kvadratnih metara.

Protokolom o namjerama koji je potpisan početkom februara i Predugovorom iz avgusta, predviđena je izgradnja na hiljade luksuznih stambenih jedinica, hotela, najvećeg trgovačkog centra u BiH, sportsko-rekreacionih i kulturnih sadržaja za svjetsku elitu. Idejnim projektom predviđene su i raskošne hortikulturne oaze, uključujući vještačka jezera i fontane, poliklinike, klinike i rehabilitacioni centri.

Kompanija “Buroj Property Development” je osnovana 2007. i jedna je od vodećih u Dubaiju u sektoru investicija u nekretnine. Izvršni direktor kompanije Ismail Ahmed posebno naglašava posvećenost iskorištavanju i razvijanju “neiscrpnih turističkih potencijala” kojima Bosna i Hercegovina raspolaže.

“Cilj ovog jedinstvenog poduhvata je da Bosna i Hercegovina postane jedan od lidera u turizmu u regionu i šire, jer su prelijepa zemlja i njena prirodna bogatstva jedan od najvećih potencijala koji bi trebalo staviti u funkciju svih građana Bosne i Hercegovine”, izjavio je Ahmed.

Naglašava da je suštinska razlika između njegove kompanije i ostalih sličnih investitora “u tome što mi dolazimo da radimo zajednički sa vlastima u Bosni i Hercegovini kao njihov dugoročni partner u cilju stvaranja uslova da sve profite i beneficije našeg zajedničkog projekta, dijelimo zajedno s građanima Bosne i Hercegovine”.

U narednih osam godina, radovi na ovom izazovnom gradilištu biće povjereni domaćim projektantskim, građevinskim i konsultantskim firmama.

“Procedura izbora izvođača će biti na najvišem mogućem stepenu transparentnosti, a nadzor nad gradnjom u svim segmentima i u svim fazama će biti po najvišim svjetskim standardima”, naglašava Ibro Berilo, načelnik Opšine Trnovo.

Početna vrijednost projekta je oko 930 miliona evra, a vrijednost izgrađenog turističkog grada biće oko 4,3 milijarde evra. U toku gradnje prvog integralnog turističkog grada ovakvog koncepta u jugoistočnoj Evropi i nakon njegovog završetka, posao će dobiti najmanje 10.000 radnika svih zanimanja, tvrde supotpisnici Ugovora o poslovnoj saradnji.

Prema ugovoru koji će biti potpisan 15. oktobra, Opština je obavezna da osigura svu potrebnu urbanističku dokumentaciju, otkup privatnog zemljišta i “privođenje cjelokupnog prostora predviđenoj namjeni” uključujući i odgovarajuće dozvole za komunalnu infrastrukturu.

“U skladu sa Zakonom o stvarnim pravima Federacije, raspisaćemo javni poziv za dodjelu prava građenja, a investitor će kao zakupac opštinskog zemljišta imati pravo raspolaganja, prometovanja i reinvestiranja na ovom području najduže do 99 godina. Opština će biti gruntovni vlasnik svakog pedlja ovog zemljišta”, tvrdi Berilo.

U junu ove godine opština Trnovo, kompanija iz Arapskih Emirata i Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo potpisali su i Ugovor o izradi prve faze regulacionog plana za gradnju prvog integralnog turističkog grada u regionu.

Trenutno su u toku radovi na izradi geodetskih podloga, elaborata o geološkim i geomehaničkim osobinama terena, te izrada idejnih rješenja za sve segmente ove vrlo zahtjevne urbanističke i infrastrukturne cjeline. Sve troškove, uključujući i kasniju izradu glavnog projekta cjelokupnog kompleksa integralnog turističkog grada, snosi strani investitor. Opština Trnovo je sa svoje strane takođe već ugovorila kupoprodaju 22 privatne parcele i za to osigurala 1,2 miliona konvertibilnih maraka.

Prije zadnjeg rata,Trnovo je bilo jedna od najnerazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji iako je oko 70 odsto Zimskih olimpijskih igara 1984. održano na njenoj teritoriji. U ratu, Trnovo je bilo jedno od najsmrtonosnijih ratišta na kojem je svaki peti stanovnik poginuo. Iz rata je ova opština izašla kao podijeljena teritorija tako da je RS pripao urbani, a Federaciji ruralni dio prostranstva koje čini više od četvrtine područja Sarajevskog kantona.

(NN/senstv.eu)