Ujednačiti rad komisija za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite cilj je obuke koju širom Republike Srpske organizuje misija OEBS-a u BiH u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Službenik za ljudska prava u banjalučkoj kancelariji OEBS-a Igor Ličina rekao je da su ove obuke motivisane zajednički utvrđenom potrebom okupljanja predstavnika stručnih komisija za utvrđivanje sposobnosti u postupku ostvarivanja socijalne zaštite.

“Nije nikakva tajna da među lokalnim prvostepenim komisijama postoje izvjesne nedosljednosti i razlike i cilj je da se njihov rad ujednači”, rekao je Ličina novinarima u Prijedoru gdje je danas organizovana obuka u saradnji sa Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti regije Prijedor.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti regije Prijedor Branka Zdjelar rekla je da ovo udruženje pruža podršku sistemu socijalne zaštite kako u donošenju mjera i politika tako i u zastupanju interesa ustanova socijalne zaštite i stručnih radnika radi ostvarivanja prava njihovih korisnika.

“Broj korisnika mijenja se gotovo svakodnevno i možemo konstatovati da je sve veći broj lica koja su u stanju socijalne potrebe i u stanju potrebe za pomoć i njegu drugog lica. Zato se i traže kompromisna rješenja da bi se moglo odgovoriti potrebama korisnika u takvom stanju”, dodala je Zdjelar.

Udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti regije Prijedor pokriva grad Prijedor i opštine Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Krupa na Uni, Oštra Luka, Petrovac i Istočni Drvar.

Obuka o primjeni Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i funkcionalnog stanja korisnika prethodno je održana u Doboju, Bijeljini i Banjaluci, a nakon Prijedora biće održana u Trebinju i Istočnom Sarajevu.

SRNA