U Prijedoru je počela sezona grijanja i planirano je da to bude posljednja u kojoj će se koristiti mazut i prva u kojoj će početi upotreba biomase.

Direktor “Toplane” Prijedor LJiljana Despotović rekla je da je austrijska firma “Urbas”, glavni izvođač radova na projektu izgradnje postrojenja za prelazak na biomasu, najavila da će kotlovi za biomasu biti spremni 1. decembra, a kogenerativno postrojenje za proizvodnju i toplotne i električne energije 1. januara 2016. godine.

“Sadašnja cijena centralnog grijanja je znatno ispod ekonomske cijene, tako da nemamo mnogo prostora za regulisanje važeće cijene. Uradićemo kalkulaciju kada počne grijanje na biomasu i sagledati mogućnosti”, izjavila je Despotovićeva na konferenciji za novinare u Prijedoru.

Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ za rekonstrukciju kotlovnice u Prijedoru odobrila je kredit od sedam miliona evra, a Švedska međunarodna agencija za razvoj /Sida/ donirala je dva miliona evra, od čega je 400.000 evra namijenjeno za ugradnju mjernih instrumenata potrošačima.

“Imaćemo dva kotla snage po 10 megavata i jedno kogenerativno postrojenje koje će proizvoditi 250 kilovata električne energije i 500 kilovata toplotne energije”, dodala je Despotovićeva.

Prijedorska “Toplana” pokriva 4.500 potoršača od kojih je hiljadu isključeno iz sistema centralnog grijanja. Kreditnih i dugova za obveznice ima blizu osam miliona KM, a od svojih dužnika potražuje više od osam i po miliona KM.

SRNA