Vodostaj Sane jutros je iznosio 350 centimetera ili 70 centimetara ispod kritične tačke, a očekuje se da će opadati s obzirom na smanjene padavana na slivnom području ove rijeke.
Iz Odsjeka civilne zaštite grada Prijedora saopšteno je da su vodostaji Gomjenice, Miloševice i Puharske u padu i da ne prijeti opasnost od izlivanja ovih rijeka i potoka iz korita.

“U toku noći došlo je do značajnijeg povlačenja površinskih voda, tako da je normalizovana situacija u područjima koja su bila zahvaćena površinskim vodama”, dodaje se u saopštenju.

Civilna zaštita navodi da su problemi koji su se manifestovali usljed prodora površinskih voda u najvećoj mjeri uzrokovani neodržavanjem, slabom propusnom moći i začepljenjem kanala za odvod atmosferskih voda.

“Najznačajnije posljedice intenzivnih padavina na području grada Prijedora manifestovale su se na oštećenju makadamske lokalne putne mreže, usljed odnošenja nasipnog materijala i začepljenja propusta i odvodnih kanala i pojave klizišta na putu Brezičani – Jutrogošta”, dodaje se u saopštenju.

Odsjek civilne zaštite predložio je da Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove utvrdi stanje putne infrastukture na terenu i preduzme potrebne mjere na sanaciji lokalne putne mreže i klizišta, kao i da u saradnji sa inspekcijom i Službom za mjesne zajednice preduzme mjere radi realizacije obaveze pravnih i fizičkih lica da održavaju kanalsku mrežu.

SRNA