Sporazum o uspostavljanju adresnog registra za područje grada Prijedora potpisali su gradonačelnik Marko Pavić, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Miloš Komljenović i direktor projekta Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH /CILAP/ Anđa Zimić.
Svrha sporazuma je saradnja između Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, CILAP projekta i grada Prijedora u oblasti uspostave adresnog registra na području grada Prijedora i Republike Srpske, objavljeno je danas na internet stranici gradske uprave.

CILAP projekat Geodetske uprave Švedske obezbijediće softver, njegovu instalaciju, obuku korisnika za uspostavu i vođenje adresnog registra u Republici Srpskoj, računarsku i komunikacionu opremu i linkove za potrebe centralnog i lokalnog adresnog registra, te održavanje softvera za adresni registar u prvoj godini implementacije.

Sporazum je zaključen na period od tri godine, a Prijedor je jedna od 11 lokalnih zajednica u kojima se provodi projekat Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH.

SRNA