Sindikat preduzeća “Arselor Mital Prijedor” saopštio je danas da strepi za sudbinu 850 zaposlenih radnika ove kompanije, ali i drugih preduzeća koja su direktno ili indirektno vezana za rad ove kompanije.

– To su željeznice Republike Srpske i FBiH, “Elektroprivreda Republike Srpske”, “M:tel”, “Arselor Mital Zenica”, toplane i sva ostala preduzeća koja zavise od ove kompanije – ističe se u saopštenju.

Sindikat napominje da je “Arselor Mital Prijedor” do sada uvijek na vrijeme izvršavao sve obaveze prema radnicima i da radnicima ništa ne duguje.

– U saradnji sa sindikatom kompanija je potpisala sva neophodna akta kojima se reguliše radno-pravni status radnika i uvijek ih se pridržavala – dodaje se u saopštenju.

Sindikat navodi da dobija zahtjeve od radnika da idu raditi u druge zemlje gdje postoje rudnici ili željezare ove kompanije, a sve po cijenu iseljenja kompletnih porodica.

– Ova ideja ima i pravni osnov u potpisanim internim aktima kompanije i sindikata, ali se nadamo da će to biti posljednja opcija za spas radnika i da će političari u Republici Srpskoj shvatiti da međusobne svađe mogu izazvati samo kontraefekat koji nikom nije u interesu – navodi se u saopštenju.

Sindikat ocjenjuje da ponašanje aktera priče o “Arselor Mitalu Prijedor” nije signal za bilo kakve domaće niti strane investicije.

– Ukoliko postoje nesporazumi sa našom kompanijom, pustite to struci da rješava. Naša poruka je stvarajte povoljan ambijent za život i rad, očuvajte postojeća radna mjesta, ne zatvarajte ih, otvarajate nova radna mjesta, jer mislimo da je to osnovni preduslov da ostanemo i opstanemo u Republici Srpskoj – poručuje sindikat.

Kompaniju “Arselor Mital Prijedor” Poreska uprava Republike Srpske tereti za blizu 50 miliona maraka duga koji kompanija ne priznaje i za koji traži sudsko izjašnjenje.

SRNA