U prethodna 24 časa Služba hitne medicinske pomoći Prijedor intervenisala:

Hitna pomoć Prijedor:

47  pregleda 

  9  pregleda djece

  intervencija mobilnim timom

prijedor24h