Vlada Republike Srpske usvojila je danas uredbu o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, što je novina predviđena Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da su protekle četiri godine mnoge lokalne zajednice pravile brojne probleme, poput ukidanja odjeljenja, razmještanja službenika, pravljenja kvaziinstitucija nesvojstvenih lokalnim upravama i slično.

“Јasno je propisano šta je odjeljenje, odsjeci, ko čim rukovodi, ko je hijerarhijski kome odgovoran”, rekla je Rešićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade Srpske.

Ona je dodala da je Vlada Srpske usvojila i uredbu o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave.

“U njoj nije bilo suštinskih izmjena u odnosu na prethodnu, nego se promijenio materijalni zakon zbog kojeg smo napravili određena manja usklađivanja”, rekla je Rešićeva.

Vlada Srpske usvojila je i Prijedlog strategije transporta Republike Srpske za period 2016-2030. godina koja je osnov za planiranje i projektovanje investicija ne samo transporta, nego i privrede uopšte.

Republička uprava civilne zaštite izdvaja se iz MUP-a

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas u Banjaluci Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, radi njegovog usklađivanja sa odredbama Zakona o republičkoj upravi, kao i usklađivanja sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima. Predloženim izmjenama, a u skladu sa izmjenama Zakona o republičkoj upravi, Republička uprava civilne zaštite se izdvaja iz sastava Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ i postaje samostalna Republička uprava, koja poslove civilne zaštite obavlja samostalno, s tim da je odgovorna Vladi Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2017. godini, koji predstavlja osnovni dokument za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih godišnjih zadataka i aktivnosti republičkih organa, gradova i opština, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koja sprovode djelatnosti od značaja za zaštitu i spasavanje od poplava.

Plan je izrađen na osnovu analize prikupljenih podataka, dostavljenih izvještaja o realizaciji zadataka tokom proteklih godina, izvještaja o inspekcijskom nadzoru, analize trenutnog stanja, te mišljenja i prijedloga subjekata od neposrednog značaja za ovu oblast.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava.

Vlada Republike Srpske donijela je i Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2017. godini.

Utvrđen Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Srpskoj 2017-2026. godina s ciljem poboljšanja položaja lica sa invaliditetom i obezbjeđivanje što većeg učešća lica sa invaliditetom u javnom i političkom životu.
Izradi ove strategije prethodila je analiza sprovođenja Strategije za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010-2015, koju je pripremio UNICEF i UNDP, navodi se u saopštenju Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.

Na osnovu navedene analize zaključeno je da je Strategijom potrebno definisati dugoročne ciljeve, i to na period od 10 godina, s tim da akcioni planovi obuhvataju period od tri godine.

Ciljevi strategije su određeni u devet oblasti: zakonodavstvo, javni i politički život, ekonomska samostalnost, zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija, socijalna zaštita, sigurnost i podrška, zdravstvena zaštita i osiguranje, vaspitanje i obrazovanje, kultura i religija, pristupačnost i informisanje, porodični život, sport i rekreacija, organizacije lica sa invaliditetom.

Aktivnosti za postizanje utvrđenih ciljeva sadržane su u akcionom planovima kojima su određeni i nosioci aktivnosti, partneri, indikatori, očekivani rezultati, period i sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti.

Strategijom je predviđeno da se strateške aktivnosti finansiraju iz budžeta Republike u skladu sa nadležnostima određenih ministarstava, te iz sredstava EU, a određeno je i da praćenje realizacije vrši Interresorno tijelo Vlade Republike Srpske za podršku licima sa invaliditetom.

RTRS