Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD odobren je projekat Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta. putem kojeg bi trebalo da bude otvoreno najmanje 40 novih i održivih radnih mjesta.

Cilj projekta vrijednog 459.479 KM je kreirati dinamično lokalno tržište rada bazirano na partnerstvu javnog i privatnog sektora na području Prijedora.

Goran Rodić, iz Agencije PREDA-PD, rekao je da se očekuje potpisivanje ugovora za realizaciju projekta i da će realizacija projekta trajati 20 mjeseci, a da su partneri u projektu, osim ove agencije kao aplikanta, grad Prijedor, ovdašnja filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Mašinska i Poljoprivredno-prehrambena škola, Klaster DRVO-PD i firma EdnaMetalvorking.

– Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora imaće ulogu upravnog odbora u projektu, odnosno vršiće monitoring i evaluaciju, predlagati moguće korektivne mjere i pružati tehničku podršku na individualnom i kolektivnom nivou – naveo je Rodić.

Osim otvaranja novih radnih mjesta, projektom je predviđeno povećanje broja programa za sticanje kvalifikacija i vještina za deficitarna zanimanja i povećanje budžetskih izdvajanja za finansiranje aktivnih mjera podrške zapošljavanju za minimalno 20 odsto i za finansiranje obrazovanja odraslih za sto odsto.

Projekat je dio trogodišnjeg programa Međunarodne organizacije rada “Lokalna partnerstva za zapošljavanje” koji finansira Evropska unija.

Ukupna vrijednost projekta je 4,4 milona evra, od kojih je tri miliona evra namijenjeno za dodjelu bespovratnih sredstava lokalnim zajednicama u BiH s ciljem pružanja podrške stvaranju novih radnih mjesta i lokalnom razvoju kroz institucionalizaciju saradnje javnog i privatnog sektora.

Izvor: SRNA