Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i Tužilaštvo BiH ni nakon tri mjeseca nisu realizovali zaključke VSTS-a kojima im je naloženo da preispitaju ratnu prošlost i rad u predmetima ratnih zločina grupe sudija i tužilaca Suda i Tužilaštva BiH.

VSTS donio je zaključke kojima je to predviđeno na osnovu informacije Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske u kojoj je navedeno da sudije i tužioci sa sumnjivom ratnom prošlošću diskriminišu Srbe u procesima za ratne zločine, piše “Glas Srpske”.

Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica analizom je utvrdio da se u najvećem broju slučajeva diskriminacije Srba pojavljuju iste sudije i tužioci. Riječ je o devet sudija i šest tužilaca koji su kao članovi vijeća osudili 91 lice srpske nacionalnosti na 1.421 godinu zatvora.

List navodi da su iz Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica utvrdili i da su te sudije i tužioci tokom rata bili na pozicijama sudija i tužilaca u Federaciji BiH /FBiH/ i učestvovali u odmazdi prema Srbima.

Sveobuhvatnu informaciju o tome potkrijepljenu sa više od 1.000 stranica dokazne dokumentacije Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske uputio je VSTS-u koji je 26. oktobra 2017. godine usvojio zaključke i naložio Tužilaštvu i Kancelariji disciplinskog tužioca prioritetno postupanje, ali ni tri mjeseca kasnije nikakvih odluka još nema.

Direktor tog Centra Milorad Kojić rekao je da je obaviješten da će Tužilaštvo BiH postupati na osnovu dostavljene informacije i dokaznih materijala.

“Očekujemo da Tužilaštvo hitno otvori istrage protiv lica koja imaju veze sa ratnim zločinima, a obavljaju sudijske i tužilačke poslove. Oni su nedostojni za obavljanje nih funkcija i zato što su znali da su Srbi bili izloženi torturi, mučenju i ubijanju”, rekao je Kojić.

Izvor: SRNA/RTRS