Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor poziva nezaposlena lica da se prijave za pohađanje programa osposobljavanja za plasteničku proizvodnju.

Ciljna grupa javnog poziva, koji će biti objavljen u „Kozarskom vjesniku“ ovog petka, su lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, koja su zainteresovana za pokretanje vlastitog biznisa u ovoj godini. Program osposobljavanja za plasteničku proizvodnju trajaće 170 časova, a obuhvataće teorijsku i praktičnu nastavu u Poljoprivredno-prehrambenoj školi, koja ima licencu za osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača.

Važno je naglasiti da je program besplatan, a polaznici nakon završetka programa dobijaju uvjerenje o osposobljenosti za pokretanje plasteničke proizvodnje.

Riječ je o projektu „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada „ILO“.

Ovaj projekat u našem gradu realizuje Agencija „PREDA-PD“ u partnerstvu sa Gradskom upravom, Zavodom za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, Mašinskom i Poljoprivredno-prehrambenom školom, Klasterom „DRVO-PD“ i d.o.o. „Edna Metalvorkingom“.

M.Stegić/KV