Savez sindikata se pretvorio u birokratski aparat sa više od pedeset zaposlenih za čije plate godišnje treba oko 950.000 maraka, osuli su paljbu iz Sindikata uprave nakon što su istupili iz te organizacije. Predsjednica Ranka Mišić za mandata je, tvrde, inkasirala milion maraka i zato kažu, nema moralno pravo da predstavlja radnike. Božo Marić tvrdi da Mišićeva prima platu od 5.400 maraka.

„Što na godišnjem nivou iznosi 65.000 maraka, što je za vrijeme njenog mandata preko 800 000 maraka, da Ranka Mišić mjesečno građane RS iz budžeta košta 1300 maraka kroz naknade u upravni i nadzornim odborima što je godišnje preko 15 000 maraka”, kaže predsjednik Sindikata uprave Božo Marić.

Mišićeva na optužbe ne odgovara, ali generalni sekretar Saveza sindikata uvjerava da Marićeve tvrdnje nisu tačne. Savez ima 37 zaposlenih, a primanja im objašnjava zavise od pravilnika i članarine.

„Tako da neto plata predsjednice Saveza iznosi 2116 KM generalnog sekretara 1776 a predsjednika granskog sindikata 1623, naravno ovi su iznosi kad se prikpui dovoljan iunos članarine u skaldu sa finnasijskim planom“ kaže generalni sekretar Saveza sindikata RS,Goran Stanković.

U januaru je članarina bila manja pa su i plate u Savezu umanjene za 22 procenta. Marić je tvrde imao uvećanje za 30 posto. On ne krije da prima 2100 maraka, i uvjerava da nakon istupanja radnici koje predstavlja dobijaju bolji odnos članarine u korist organizacije. Ta odluka je kaže Stanković avanturistička, nepromišljena i bez stavova sindikalnih organizacija i članstva, a Savez će nastaviti da radi u punom kapacitetu sa sindikatom uprave koji ostaje u njihovom sastavu. Marić napominje da su od 2015. tražili da Savez promijeni način rada i reformiše se. Zato je kaže istupanje bila jedina odluka koju su donijeli sa 48 glasova za od 55 delegata.

ATV