Topljenje snijega, uzrokovano naglim porastom temperatura, moglo bi da utiče na povećanje vodostaja rijeka, upozoravaju iz Republičke uprave civilne zaštite.

Zbog snijega koji se topi, ali i kiše koja pada, vodostaji Une, Sane i njihovih pritoka, za sada su u blagom porastu, ali još su daleko od granice redovnih odbrana od poplava.

Međutim, upozorenje Republičke uprave civilne zaštite upalilo je alarm u lokalnim zajednicama sjeverozapadnog dijela Srpske, gdje su u toku pripreme za odbranu od eventualnih poplava.

Mještanima Kostajnice koji žive neposredno uz korito rijeke Tavije, i dalje je u sjećanju 2014. godina, kada su bujične vode iz ove rječice potopile gotovo 200 kuća. U strahu su da bi se naglim topljenjem snijega, čija je visina na brdu Balj iznad grada preko metar i po, taj scenario mogao ponoviti.

Visina vodostaja Une i njenih pritoka u Kostajnici povećala se za 30-tak centimetara. Iako još ne postoji opasnost po stanovništvo, u toku su pripreme za odbranu od poplava i bujica.

Zoran Kos, šef Odsjeka civilne zaštite Kostajnica ističe da su po tom pitanju preventivno preduzete sve mjere. Nabavljen je jedan dio džakova i materijala.

Vodostaj Une kod Novog Grada u blagom je porastu i iznosi 149 centimetara, što je daleko ispod granice redovne odbrane od poplava koja iznosi 450 centimetara.

Šef Odjseka civilne zaštite Novi Grad Ratko Pavić ističe da nema razloga za veliku zabrinutost i da se situacija prati.

U Unskom slivu je mnogo više snijega nego na sanskom slivu. Vodostaj rijeke Sane je oko 120 centimetra, pa trenutno nema nikakve opasnosti od izlijevanja iz korita. U Prijedoru je, ovim povodom, zasjedao Gradski štab za vanredne situacije na kojem je usvojen operativni plan zaštite od poplava koji podrazumijeva određivanje konkretnih nosilaca aktivnosti, rokove i izvršenje zadataka koji su u domenu zaštite od poplava.

Situacija je daleko od kritične i u opštini Kozarska Dubica, odakle poručuju da se situacija na terenu redovno prati, kako bi se, u slučaju izlivanja neke od rijeka, blagovremeno reagovalo.

RTRS