Odbornici Skupštine grada Prijedora večeras su na prijedlog gradonačelnika Milenka Đakovića smijenili Radana Vukadinovića sa mjesta načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove.
Obrazlažući svoj prijedlog, Đaković je rekao da nemogućnost kvalitetne saradnje  gradonačenika i načelnika ovog odjeljenja Gradske uprave kao posljedicu ima neodvijanje poslova planiranom dinamikom, a u skladu sa Planom i Programom rada gradonačelnika.

“Ocjena je da bi ovakvi odnosi mogli uzrokovati nezadovoljstvo građana, jer se radi o kapitalnim poslovima za lokalnu zajednicu čije neizvršavanje izaziva značajne posljedice”, pojasnio je Đaković.

Za vršioca dužnosti Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove imenovan je Tihomir Timarac, diplomirani inženjer građevinarstva na period od 90 dana.

SRNA