Svjedok Tužilaštva BiH, bivši komandant 35. divizije, Trećeg Korpusa tzv. Armije BiH Fadil Hasanagić, u nastavku svjedočenja koje je počeo prije dvije sedmice, potvrdio je navode optužnice, da su pripadnici odreda “El- Mudžahedin” bili u stalnom kontaktu s komandantom Korpusa Sakibom Mahmuljinom i izvršavali njegova naređenja.

Mahmuljinu je svjedok spočitao i da je znao za zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima u rejonu Vozuće, ali da ništa nije preduzeo da zločince spriječi ili kazni. Optužnica, po komandnoj odgovornosti, Mahmuljina tereti za monstruozne zločine mudžahedina.

Perfidno se i višečasovno, tim odbrane Sakiba Mahmuljina trudio da od krivice amnestira svog branjenika. Iz mnoštva raspoloživih dokumenata, naredbi, izvještaja, evidencija, kao sa “švedskog” stola, Sudskom vijeću je selektovao samo one, koji “poliraju” Mahmuljinovu ratnu biografiju.

Selekciju su advokati vršili i u sadržaju pojedinih dokumenata, prezentujući samo dijelove koji Mahmuljinu idu u prilog. Povremeno su čak i neprimjereno, povišenim tonom, prekidali svjedoka, ne dozvoljavajući mu da završi odgovor, kako ne bi imao priliku da identifikuje glavnog krivca u komandnoj vertikali. No, na kraju dvosedmičnog svjedočenja, ipak je bio jasan!

Priznao je Hasanagić, da je i on kao komandant divizije, prije zločina, od nadređenog Mahmuljina tražio, da zbog manjka ljudstva, mudžahedine zadrži u rejonu Vozuće. No Mahmuljin ih je, pisanim aktom, ne samo zadržao, već upravo Hasanagiću potčinio. Fiktivno samo, tvrdi, jer njegove naredbe niti su slušali, niti su mu izvještaje podnosili.

O zločinima mudžahedina, kaže svjedok, i usmeno i pismeno, optuženi je obaviješten! Čak i od svog pomoćnika za obavještajne poslove Edina Husića koji je službenom zabilješkom datiranom na 15. septembar 1995. godine, Mahmuljinu “preporučio” da se izvrše “provjere” u logoru mudžahedina. Uzalud! Dok su izvještaji o zločinima, sa terena putovali ka Mahmuljinu, on je “frizirane” ne spominjući zločin i zločince slao Glavnom štabu, što je na suđenju i zadokumentovano!

Optužio je svjedok – optužnog, i da je mudžahedine u zločinu mogao da spriječi. U lancu komandovanja, jedini je za to, tvrdi, imao i instrumente.

Nije Hasanagić negirao ni one naredbe mudžahedinima sa vlastitim potpisom. No one su kaže, uvijek bile rezultat usmenih, identičnog sadržaja, tada nadređenog a sada optuženog Mahmuljina. Među mnoštvom Mahmuljinovih naređenja potčinjenom Hasagiću, nedostajala je međutim, samo jedna – za spas srpskih zarobljenika odnosno za obračun sa mudžahedinima i njihovom monstruoznošću.

Mudžahedinski logor “13. kilometar“ u blizini Kamenice, ali i drugi lokaliteti koje su pohodili alahovi ratnici, bili su stratišta za srpske zarobljenike. Zlodjela su smještena u obimnoj optužnici. Samo tokom akcije “FARZ 95“ kojom je komandovao Sakib Mahmuljin u blizini sela Kesten, zarobljena su 63 vojnika i tri civila srpske nacionalnosti. 51-og su u logoru ubili. Posmrtni ostaci njih 10 su pronađeni.

Za preostalima porodice još tragaju. A suđenje Mahmuljinu se nastavlja, već za sedam dana.

RTRS