Republika Srpska jedina je ispunila obaveze i provela sve mjere iz Reformske agende za BiH, saznaje „srpskainfo.com“.

Od predviđenih mjera Vlada Republike Srpske je zaključno sa krajem prošle godine ispunila 78 mjera, donosno 100 odsto.

Iz Vlade navode da je u potpunosti realizovano 58 mjera, a da se trenutno radi na ispunjenju još oko njih 20.

– Vlada je imala 22 mjere za javne finansije, njih 27 za oporezivanje i fiskalnu održivost, poslovnu klimu i konkurentnost, za tržište rada pet, socijalne zaštite i penzija četiri, dok je za vladavinu prava i javnu upravu bilo 13, odnosno sedam – ističu u Ministarstvu finansija RS.

Među najvažnijim usvojenim zakonima, navode da su zakoni o fiskalnoj odgovornosti, poreskom postupku, o inspekcijama, o radu, sistemu javnih službi, o zdravstvenoj zaštiti, o porezu na nepokretnosti, o odgođenom plaćanju poreskog duga, registar parafiskalnih nameta, o stečaju, o bankama. Naglašavaju i da je osnovan prvi dobrovoljni penzijski fond u Srpskoj.

– U skladu sa Reformskom agendom je i donošenje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, koji je u fazi izrade. U oblasti reforme javne uprave započete su aktivnosti, kao što je u toku restrukturiranja Željeznica RS – navode u resornom ministarstvu.

Za razliku od Vlade RS koja je ozbiljno shvatila rokove i obavijestila delegaciju EU o ispunjenim obavezama, Savjet ministara BiH imao je da provede oko 34 mjere.

Realizovao je ili je još u toku provođenje tek oko 79 odsto. Poručuju da bi u narednih nekoliko mjeseci trebalo da završe sve aktivnosti i obaveze iz Reformske agende.

– Od realizovanih mjera potrebno je istaći, između ostalih, one koje su vezane za kontrolu novog zapošljavanja i ograničenje plata u javnom sektoru na državnom nivou, stratešku kontrolu i održivost javnog duga i zaduživanja – navode iz Savjeta ministara.

Od preostalih mjera kažu da će biti stavljen na usvajanje zakona o osiguranju depozita, finalizaciju e-usluge na PDV i strategiju reforme javne uprave, kako bi navedene aktivnosti bile okončane u prvoj polovini ove godine.

Međutim, u Vladi Federacije BiH ostali su nijemi na naš upit povodom provođenja mjera iz Reformske agende. Ni nakon mjesec dana od upućenog upita nismo dobili odgovore i pored uvjeravanja u kabinetu premijera Fadila Novalića da će ih poslati.

S druge strane, u CCI imaju drugačije rezultate kada je u pitanju provođenje Reformske agnede. Tvrde da je, po njihovoj analizi, za tri godine od kako je usvojena doneseno tek 61 odsto mjera.

Projekt menadžet CCI Ismar Hota, ističe da je 23 odsto ili 40 mjera u proceduri, dok 28 mjera ili 16 odsto još nije usvojeno. Kaže da je na nivou BiH realizovano 64 odsto, u FBiH 46 odsto, a u RS 70 odsto.

– Stopa nezaposlenosti je pala za četiri odsto, što u nominalnim vrijednostima iznosi 41.000 više zaposlenih. Od usvajanja Reformske agende postoji napredak na tržištu rada, ali stopa od 38 odsto nezaposlenosti još nije nešto čime bi se vlade trebalo da hvale  – zaključuje Hota.

Poražavajući podaci

U CCI navode da je po najnovijem globalnom rangiranju Svjetskog ekonomskog foruma i Svjetske banke nema promjena u pogledu poslovnog ambijenta u BiH.

Iako su mjere iz Reformske agende trebalo da ga unaprijede, iz CCI kažu da je BiH na 103. odnosno 86. mjestu po pitanju poslovne klime i konkurentnosti.

Poručuju da je to veoma poražavajući, budući da se političari uvjeravali javnost da će provođenjem mjera iz Reformska ageneda biti unaprijeđen život građana u BiH.