Na suđenju bivšem komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakibu Mahmuljinu vještak Tužilaštva BiH Martin Frančešević rekao je danas da je Mahmuljin bio na “direktnoj vezi” s odredom “El mudžahedin” i da je bio jedini koji im je mogao naređivati.

Iznoseći nalaz i mišljenje, Frančešević je naglasio da je Mahmuljin, kao tadašnji komandant korpusa, imao potpunu i efektivnu kontrolu nad odredom “El mudžahedin”, te da je jedini imao autoritet i moć da im naređuje, prenosi Birn.

“Što se tiče borbene upotrebe jedinica u vojnim operacijma – u isključivoj je nadležnosti komandanta korpusa. Sve odluke i borbene zapovijesti o angažovanju jedinica Trećeg korpusa potpisao je komandant korpusa. Njegovo je pravo, obaveza i ovlaštenje da može donositi te odluke”, naveo Frančešević, koji je vještak vojne struke.

Vještak je izjavio da nije bilo moguće izvoditi borbena djelovanja mimo znanja i odobrenja komandanta korpusa, a da u odsustvu komandanta o djelovanju jedinica odlučuje načelnik štaba.

Frančešević je dodao da je Mahmuljin imao i ovlaštenja za primjenu disciplinskih mjera, te da je postojala mogućnost da komandant i njegove službe prijavljuju krivična djela.

Odbrana se usprotivila iznošenju nalaza s obzirom da se protiv Frančeševića vodi istraga za zločine počinjene u Brčkom, ali je Sud odbio taj prigovor.

Optužnica tereti Mahmuljina da, kao komandant Trećeg korpusa takozvane Armije BiH u čijem je sastavu djelovao i odred “El mudžahedin”, ništa nije preduzeo da spriječi zločin pripadnika ovog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.

Prema navodima optužnice, pripadnici odreda “El mudžahedin” od 11. do 29. septembra ubili su 52 ratna zarobljenika.

Iznošenje nalaza i mišljenja Frančeševića biće nastavljeno 18. aprila.

RTRS