Zbog nedostatka novca, gradska uprava u Prijedoru zaustavila je gradnju novog objekta sportske dvorane u naselju Urije.

Građevinski radovi po­čeli su 2012. godine i do sada je u novi objekat ulo­ženo gotovo četiri miliona maraka iz lokalnog budžeta. Dvorana je dobila zidove, krov i stolariju. Međutim, u ovoj godini u gradskoj kasi nije planirana nijedna marka za završetak radova. Na pitanje „EuroBlica” na koji način će biti završena

Zbog nedostatka novca, gradska uprava u Prijedoru zaustavila je gradnju novog objekta sportske dvorane u naselju Urije.

Građevinski radovi po­čeli su 2012. godine i do sada je u novi objekat ulo­ženo gotovo četiri miliona maraka iz lokalnog budžeta. Dvorana je dobila zidove, krov i stolariju. Međutim, u ovoj godini u gradskoj kasi nije planirana nijedna marka za završetak radova. Na pitanje „EuroBlica” na koji način će biti završena gradnja ovog objekta i kada, gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković nije od­govorio. Međutim, u junu prošle godine, nakon što je posetio ovaj objekat, izjavio je da je za završetak radova potrebno još toliko novca koliko je i uloženo.

– U ovaj velelepni obje­kat uloženo je 3.650.000 KM i sve je novac grada Prijedora. Na pola smo puta za završetak dvorane. Grad Prijedor se obratio i Vladi i predsedniku Srpske za materijalnu pomoć. Preo­stali su još unutrašnji ra­dovi kako bi dvorana bila u funkciji – rekao je tada Đaković.

Iz SDS Prijedor kažu da su bili protiv gradnje ovakvog objekta od samog početka. – Objekat je skup i nije funkcionalan, jer nije do­voljno samo napraviti dvo­ranu, treba je i održavati! Za sadašnju dvoranu „Mladost” godišnje se iz budžeta iz­dvaja oko 100.000 KM, a za ovaj novi objekat, koji je mnogo veći, potrebno je najmanje pola miliona maraka – kaže Milan Tubin, odbornik SDS u Skupštini grada Prijedora i član nje­nog Saveta za sport.

Dodaje da je na pitanja SDS o gradnji ovog objek­ta gradonačelnik Đaković samo usmeno odgovorio, da je Prijedor tražio pomoć Vlade Srpske za završetak radova.

Iz Ministarstva poro­dice, omladine i sporta nisu potvrdili da će biti ikakve novčane pomoći za novu dvoranu U svom saopštenju navode da je Prijedor pomoć tražio još 2012. kada je i po­čeo gradnju dvorane. – Tada smo podsetili grad Prijedor da je iznos novca u budžetu Ministarstva za kapitalne grantove neprofitnim or­ganizacijama za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata uma­njen i da iznosi do 100.000 KM, a poslednjih godina je reč o iznosu od 90.000 KM – kažu u Ministarstvu.

MODERAN SPORTSKI OBJEKAT

Ukoliko bude završena, dvorana na Urijama će moć da primi 1.880 gledalaca. Osim glavnog terena, imaće malu salu za borilačke sportove, svlačionice, ambulantu i dve sale za zagrevanje sportista. Trebalo bi da ima i kuglanu sa četiri staze. Predviđen je čak i velnes centar dok je prizemlje rezervisano za poslovne prostore. Planirana je i sadnja visokog drveća koje bi bilo prepreka za prašinu i buku.

EuroBlic