Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković predložio je zaključak ovog kluba kojim se traži formiranje anketnog odbora da bi tragično stradanje Davida Dragičevića bilo istraženo do kraja i izvještaj podnesen Skupštini.

“Predlažemo da odbor broji šest članova, po tri iz vlasti i opozicije, da predsjednik bude Branislav Borenović i da se odluke donose konsenzusom. Borenović je upoznat sa situacijom, Banjalučanin je, a tražimo i da anketni odbor posao ubrza, odnosno da do kraja ovog mjeseca podnese izvještaj Narodnoj skupštini”, rekao je Višković u Narodnoj skupštini.

On je istakao da bi anketni odbor trebalo da uradi sve što je potrebno, kontroliše rad institucija i pojedinaca, te da Narodna skupština, nakon završetka rada odbora, donese konačnu odluku.

“Poslovnikom o radu Skupštine definisano je da se anktni odbor može definisati kao povremeno tijelo za izvršavanje posebnih zadataka, a predsjednik odbora se bira iz reda opozicije”, naveo je Višković.

On je napomenuo da Klub SNSD-a predlaže i druge zaključke i pozvao opoziciju da ih zajednički usaglase.

“Zaključak glasi da Narodna skupština Republike Srpske ocjenjuje da je stanje bezbjednosti u Srpskoj u osnovi stabilo bez obzira na pojedinačne slučajeve koji povremeno izazivaju zabrinutost građana. Svi parametri na osnovu kojih se procjenjuje stanje bezbjednosti su pozitivni, a mnogi pokazuju pozitivan trend rasta. Skupština konstatuje da u proteklom periodu nije bilo terorističkih akta, ugrožavanja bezbjednosti građana i većeg narušavanja javnog reda i mira”, naveo je Višković.

U zaključcima je navedeno, kaže Višković, da pojedinačni slučajevi, uključujući i slučaj Dragičević, nesporno kod građana izazivaju gnjev i traže da se što prije rasvijetle ovakvi slučajevi.

“Zaključak je i da, razmatrajući predmet Dragičević, Narodna skupština traži odlučnu i beskompromisnu aktivnost nadležnih na potpunom rasvjetljavanju svih činjenica da bi bile otklonjene sve nedoumice i nejasnoće i zadovoljena pravda. U tome Narodna skupština posebno vidi ulogu i odgovornost Tužilaštva i traži da se sa MUP-om krajnje zakonito razmotre sve činjenice, pronađu nove i izađu u javnost sa stepenom dostignutim u rasvjetljavanju predmeta”, dodao je Višković.

On kaže da Narodna skupština traži da se ubrza istraga, ali ne na račun zakonitosti i što prije saopšte javnosti rezultati.

“Zaključak je i da Narodna skupština Republike Srpske duboko žali zbog slučaja Dragičević i podržava svaki vid komunikacije sa porodicom i njeno uključenje u rasvjetljavanje slučaja. Skupština razumije zabrinutost građana i podrušku porodici, te zahtjev da se dođe do svih detalja koji će doprinijeti rasvjetljavanju činjenica”, naveo je Višković.

Narodna skupština odbacuje svaki vid politizovanja tragičnog slučaja i traži od političkih partija da se ne politizuju skupovi koji se održavaju, da se pojedinci iz političkih partija izdignu iznad političkih interesa i uzdrže od bilo kakvih komentara koji se odnose na tok istrage.

“Zaključkom je predloženo da Narodna skupština očekuje od svih građana koji imaju bilo kakva saznanja koja doprinose rasvjetljavanju činjenica da ih saopšte nadležnim organima i poziva da se putem društvenih mreža podrže nadležni ograni koji su mjerodavni da slučaj dovede do kraja”, dodao je Višković.

Prema njegovim riječima, predlaže se da Naroda skupština traži od nadležnih organa da se, ukoliko su uočeni određeni propusti pojedinca u organima koji su učestvovali u predmetu, utvrdi njihova individualna odgovornst i preduzmu zakonom utvrđene mjere, podrazumijevajući i političku.

“Zaključak je i da Skupština razumije skupove kao što su ovi u Banjaluci i poziva da se vodi računa da se održavaju u skladu sa zakonom, bez politizacije i manipulacija. Predlažemo i da Skupština traži od Vlade da se pristupi izmjeni propisa kojim je regulisano da se postupak traženja nestalih lica radi odmah nakon prijave nestanka”, rekao je Višković.

On je naglasio da Klub poslanika SNSD-a ne namjerava da krije bilo šta i bilo koga da štiti.

“Nešto smisleno reći danas je teško. Međutim, ono što moram da primijetim kod nekih poslanika jeste da daju sebi za pravo da izriču kvalifikacije koje ne mogu ni nadležni organi”, rekao je Višković i upitao na osnovu kojih činjenica poslanici mogu kvalifikovati djelo?

On je podsjetio da nadležno tužilaštvo još nije okarakterisalo slučaj tragičnog stradanja Davida Dragičevića.

“Ključ svega u ovom slučaju jeste razmak od radnje do rječice Crkvene. Na osnovu novinskih napisa neozbiljno je da donosimo odluke i izjašnjavamo se o kvalifikaciji krivičnog djela”, kaže Višković.

On je naglasio da je SNSD zainteresovan da se sazna istina što prije.

“Važno je, zbog porodice Dragičević, da se dođe do istine. Pozivam institucije da rade u skladu sa zakonom”, rekao je Višković.

RTRS