Desetog juna bila je godišnjica početka suđenja Draži Mihailoviću. Kroz saradnju sa Filmskim novostima “Blic” ima mogućnost da sa vama podeli fenomenalne arhivske snimke praćene naracijom. U videu su prikazane situacije u kojima se vidi Draža Mihailović u polemici sa osuđenicima, sudija Minić, optuženi, oštećeni i veoma zanimljiva arhivska građa.

Blic.rs