Odbornici opozicionih partija u Skupštini grada Prijedora smatraju da lokalno rukovodstvo ne ulaže dovoljno u sve oblasti života, te da ne vodi računa o ravnomernom razvoju grada.

To je i razlog što šest od­bornika SDS, DF i PDP nije podržalo izveštaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, koji je viši od 33 miliona KM od onog što je planirano.

Najviše primedaba imao je odbornik SDS Radenko Stjepić koji obavlja funkciju direktora Visoke medicinske škole u Prijedoru. Istakao je da se u ovu obrazovnu ustanovu, kao i u Rudar­ski fakultet, poslednjih 20 godina postojanja ne ulaže dovoljno.

I Smešteni smo u bara­kama i ostaćemo bez te dve visokoškolske ustanove. Odavno je krenuo proces akreditacije. Ne ispunja­vamo ni osnovne uslove za akreditaciju tih usta­nova, kada ih izgubimo, šta će onda biti. Prijedor će biti kasaba izjavio je Stjepić. Dodao je da bi gradska uprava trebalo više novca da iz­dvoji za sport i mlade.

– Prijedor je prepoznat­ljiv po kulturnim mani­festacijama, ali naš sport tone sve dublje i dublje. Umesto dvorane na Urijama, bilo bi daleko bolje da smo napravili 10 manjih sala. Gomjenica ima 5.000 stanovnika i školu, a nema sale – rekao je on. Na­veo je i da je stanje puteva, u čije održavanje je utrošeno milion maraka, veoma loše, te da ima brojnih problema u vodosnabdevanju i kanalizacionoj mreži.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da bi se Stjepić za rešavanje većine problema, koje je naveo, trebalo da obrati NS RS. Poručio je i da će ubrzo biti završen projekat za pre­seljenje prijedorske Visoke medicinske škole.

– Mora se razmisliti o školovanju sanitarnih inže­njera kojih ima 10 puta više nego što ima mesta za njih u ustanovama i preduzeđma – izjavio je prvi čovek Prijedo­ra. Istakao je da će i nova sportska dvorana koja se gradi na Urijama biti od koristi. – Vrlo brzo ćemo raspisa­ti tender za nastavak radova na sportskoj dvorani, koju to­liko kritikujete, kao što je vaš klub odbor­nika kritikovao i nadvožnjak naPećanima, a koji je izu­zetno koristan infrastrukturni objekat-rekao je on.

EuroBlic