Ugovor vrijedan 22 miliona KM koji su „Putevi Republike Srpske“ tek iz trećeg pokušaja dodijelili firmama Dragana Čorokala – „Prijedorputevi“ i „Kozaraputevi“ je pred poništenjem, nakon što je Sud BiH prihvatio žalbu „Niskogradnje Marjanović“, saznaje portalaCAPITAL.

Ovim je nastavljena borba Čorokala i Gorana Marjanovića za milionski vrijedan posao održavanja puteva u Oblasti 1 koja obuhvata puteve na području Prijedora, Novog Grada, Kostajnice, Dubice, Krupe na Uni, Banjaluke i Gradiške u dužini od 505 kilometara.

Rješenjem Suda BiH usvojen je zahtjev „Niskogradnje Marjanović“ koja je tražila da se odgodi izvršenje rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BiH do konačne odluke po njihovoj tužbi koju su podnijeli protiv rješenja Kancelarije.

Spornim rješenjem Kanceralije za razmatranje žalbi odbijena je žalba „Niskogradnje Marjanović“ na odluku „Puteva“ kojom je kao najpovoljniji ponuđač za održavanje puteva u Oblasti 1 izabran konzorcijum „Prijedorputevi“ i „Kozaraputevi“.

„Zakonom je propisano da sud, po zahtjevu tužioca, može odložiti izvršenje konačnog upravnog akta, kojim je meritorno odlučeno u upravnoj stvari, do donošenja sudske odluke, ako bi izvršenje nanijelo tužiocu štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanijela veća ili nenadoknadiva šteta protivnoj stranci, to je odlučeno kao u izreci rješenja“, navodi se u obrazloženju rješenja suda koje u u posjedu CAPITAL-a.

Direktor „Puteva RS“ Nenad Nešić potvrdio je danas da je dobio rješenje suda te da ga pravna služba ovog preduzeća razmatra.

„U narednom periodu naša pravna služba će zauzeti stav“, rekao je Nešić za CAPITAL.

Na pitanje da li će ugovor sa „Prijedorputevima“ i „Kozaraputevima“ biti poništen Nešić je ponovio da će zauzeti stav u skladu sa zakonom.

S druge strane, direktor firme „Niskogradnja Marjanović“ Goran Marjanović očekuje da ugovor koji su „Putevi“ dodijelili njegovom konkurentu bude poništen.

„Podnio sam dvije tužbe. Jedna je za nadoknadu štete, a druga za odlaganje odluke koju je Kancelarija donijela. Sud je prihvatio naš zahtjev za odlaganje odluke Kancelarije. Vjerujem u institucije i neka one rade svoj posao“, rekao je Marjanović i dodao da očekuje da će ugovor koji su „Putevi“ dodijelili firmama Dragana Čorokala biti poništen.

Sporni tender za održavanje puteva u Oblasti 1, koja obuhvata opštine prijedorske regije, „Putevi RS“ već dvije godine bezuspješno pokušavaju da sprovedu, a razlog za to je što su ovaj posao u oktobru 2016. godine dodijelili „Kozaraputevima“ i „Prijedorputevima“ iako je „Niskogradnja Marjanović“ dostavila 12 miliona KM nižu ponudu.

Nakon toga krenule su žalbe, a posljednju koju je podnijela „Niskogradnja Marjanović“ Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je odbacila.

Nakon toga „Putevi“ RS su sa „Prijedorputevima“ i „Kozaraputevima“ potpisali četvorogodišnji ugovor vrijedan 22,2 miliona KM bez PDV-a.

Međutim, tačka na ovaj tender očigledno još neće biti stavljena jer je ovaj put sud prihvatio žalbu „Niskogradnje Marjanović“.

Direktor „Prijedorputeva“ Dragan Čorokalo rekao je ranije da Marjanovićeva firma, koja je žalbama dvije godine odugovlačila izbor izvođača radova, nema reference na osnovu kojih bi mogla da dobije ovaj milionski posao.

Zbog ovog tendera „Niskogradnja Marjanović“ je prošle godine podnijela i krivičnu prijavu protiv direktora „Puteva RS“ Nenada Nešića, kompletne uprave tog preduzeća i drugih nepoznatih osoba zbog, kako tvrde, sumnje da su zloupotrijebili položaj i počinili više krivičnih djela. U ovoj firmi su tvrdili da je Nešić na sve načine pokušavao milionski vrijedan posao održavanja puteva da da firmama „Kozaraputevi“ i „Prijedorputevi“.

CAPITAL