Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je lica koja ne ispunjavaju uslove i nemogu ostvariti pravo na ličnu invalidninu da ne podnose zahtjeve za utvrđivanje tjelesnog oštećenja, jer time direktno utiču na efikasnost rješavanja zahtjeva lica koja ispunjavaju propisane uslove.

Vlada Srpske je polovinom juna usvojila odluku kojom su odobrena sredstva za isplatu naknade za ličnu invalidninu od 100 maraka mjesečno. Veliki broj zahtjeva stigao je i u prijedorski Centar za socijalni rad.

RTRS/prijedor24h