Devetnaesta sjednica Skupštine grada Prijedora, pod predsjedavanjem Seada Jakupovića, održaće se sutra, prvog avgusta, sa početkom u 10 časova. Pred odbornicima je 14 aktuelnih tema, Informacija i prijedloga odluka među kojima je i Prijedlog odluke o donošenju Regulacionog plana “Aerodrom 4”, važnog i za izgradnju proizvodnih pogona Italljanske „Kalcedonije“ na ovom prostoru. Razmotriće se i prijedlog odluke o raspolaganju nepokretnostlma u svojini Grada, pod posebnim uslovlma, radi Izgradnje proizvodno-poslovnih objekata, a kako je najavljeno, biće imenovani i direktori javnih ustanova čiji je osnivač Grad Prijedor.

Prijedorski odbornici će odlučivati i o Izmjenama Regulacionog plana RŽR “Ljubija – Centralna rudišta”, koji zahvata i dio opštine Oštra Luka.

Uz “Aktuelni čas”, rezervisan za odbomička pitanja, uobičajeno će se razmotriti set rješenja i referata iz imovinsko-pravne oblasti, a biće riječi i o javnom prevozu lica i stvari na području Grada kao i dopunama osnivačkih akata Turističke organizacije grada Prijedora.

R.R/Kozarski