Hidrometeorološka stanica Prijedor počela je sa radom 1. aprila 1994. godine. Od tada pa do danas ulagalo se u opremu i kadrove, tako da je ova stanica kadrovski i tehnički veoma savremeno opremljena.

RTRS/prijedor24h