Rodna godina u voćnjaku Nove Kuzmana (VIDEO)

Većina proizvođača šljive, kojima grad nije prepolovio ili uništio voćnjake, zadovoljni su ovogodišnjim rodom, ali zbog velike ponude na tržištu nisu zadovoljni cijenom otkupa koju nude prerađivači ovog voća. S toga su primorani da traže kupce koji će ponuditi koji fening više.

Novo Kuzman

Takav je slučaj i kod proizvođača šljive, Nove Kuzmana, koji u selu Božici posjeduje zasad od dva ipo hektara ovog voća.

P. Špadić/Kozarski