Tužilaštvo Kantona Sarajevo (KS) zvanično je formiralo predmet protiv Dragana Lukača, direktora Federalne uprave policije (FUP), a postupak se odnosi na kršenje Zakona o policijskim službenicima FBiH i uslove prema kojima je još 2014. morao biti penzionisan.

Azra Bavčić, portparol Tužilaštva KS, potvrdila je za „Avaz“ ovu informaciju.

– U toku se određene provjere i možemo potvrditi da je predmet protiv Lukača formiran – kazala nam je jučer Bavčić.

Tužilaštvo KS, ustvari, provjerava kako je Lukač, iako je Nezavisni odbor Parlamenta FBiH utvrdio da je još prije četiri godine stekao uslove za penziju i po sili zakona morao biti penzionisan, uredno primao plate, čime je ostvario nezakonitu imovinsku korist i oštetio budžet Federacije.

Prema nezvaničnim podacima, budžet FBiH samo na ime plate je oštećen za stotine hiljada maraka. I to bez dodataka na plate i doprinose.

Lukač je, kako je zvanično utvrđeno, na osnovu podataka Zavoda PIO prošle godine s napunjene 44 godine staža izgubio i status policijskog službenika, što znači da uopšte nije mogao biti kandidat za direktora na drugi mandat, a kamoli da bude izabran. Ovaj čelnik FUP, kojeg ni Vlada FBiH dvije godine nije potvrdila za direktora, još je 30. septembra 2013. obaviješten, a prema podacima FMUP, da će mu 30. juna 2014. penzijski staž iznositi 40 godina, sedam mjeseci i 28 dana.

Prema članu 122. Zakona o policijskim službenicima FBiH, prestanak radnog odnosa je jasan: Policijskom službeniku prestaje radni odnos te automatski gubi status policijskog službenika, između ostalog, u slijedećim slučajevima: „kada navrši 65 godina života i zakonom propisani penzioni staž ili 40 godina penzionog staža“.

Iz svega je više nego jasno da je tokom svog drugog mandata Lukač nezakonito dolazio u kontakt s različitim podacima iz sfere povjerljivo, tajno i vrlo tajno, do podataka o različitim istragama, imenima osumnjičenih osoba, odlučivao o ishodima istraga… Pogotovo što je, prema podacima Zavoda PIO i FMUP, bio neovlašteno lice, jer je izgubio status policijskog službenika još 2014. godine.

Avaz/Srpskainfo