Dokumentaciono informacioni centar “Veritas” saopštio je da se na njegovom spisku nestalih na području Hrvatske i BiH u periodu od 1991. do 1998. godine nalazi 1.786 osoba srpske nacionalnosti, od kojih je 1.282 civila, a među njima 495 žena.

U saopštenju povodom Međunarodnog dana nestalih navodi se da se, prema trenutnom stanju na “Veritasovom” spisku, kao nestala na području Hrvatske vodi 1.731 osoba srpske nacionalnosti, a na području BiH 55.

“Veritas” ističe da ovaj spisak nije konačan, što ilustruje podatak da je u posljednjoj godini među nestale upisano 10 novih osoba.

Centar ukazuje da bi, kada bi posmrtni ostaci iz registrovanih grobnih mjesta bili ekshumirani, te sa onim od ranije ekshumiranim i identifikovani, broj nestalih sa “Veritasove` liste bio smanjen za trećinu.

U saopštenju se navodi da su sa područja Hrvatske, uključujući i bivšu Republiku Srpsku Krajinu /RSK/, počev od 2001. godine, iz masovnih, zajedničkih i pojedinačnih grobnica ekshumirani posmrtni ostaci 1.334 osobe, od kojih 406 još nije identifikovano.

“`Veritas` trenutno raspolaže sa još 256 /106 po hrvatskim izvorima/ registrovanih grobnih mjesta posmrtnih ostataka Srba na području Hrvatske iz rata devedesetih, koja se, uz malo dobre volje sa hrvatske strane, mogu odmah ekshumirati, kao što su mogli i ranijih godina”, ističe se u saopštenju.

Zato je “Veritas” pozvao porodice nestalih da kod institucija i organizacija koje se bave problemom nestalih, provjere da li su njihovi nestali rođaci upisani u zvanične spiskove nestalih, odnosno da li su dali krvne uzorke, a ako jesu da li su zadovoljavajući za identifikaciju po DNK metodi.

“Porodice nestalih osoba imaju pravo saznati istinu o sudbini svojih najmilijih, društvo ima pravnu i moralnu obavezu pomoći im u njihovom traganju. To je moguće samo uz aktivnu saradnju porodica nestalih sa nadležnim organizacijama i institucijama”, naveo je “Veritas”.

U saoptšenju se dodaje da porodice nestalih frustrira činjenica da i dalje postoji više popisa nestalih, a broj na njima varira u zavisnosti od kriterijuma koji se koriste za stavljanje neke osobe na spisak nestalih, ali i stavova političkih elita.

“Veritas” ističe da se o nestalima na području Hrvatske i nekadašnje RSK ove godine, zahvaljujući susretima predsjednika Srbije i Hrvatske i njihovom zajedničkom stavu da se ovom pitanju da veći značaj što ilustruje i imenovanje njihovih specijalnih izaslanika, “mnogo govorilo ali se malo uradilo”, pa “nema još ni usaglašenog jedinstvenog spiska nestalih”.

SRNA