Manifestacija “Dani polja silažnog kukuruza”, u okviru koje je prikazan ogled sa 25 hibrida silažnog kukuruza iz osam selekcijskih kuća postavljenih na imanju poljoprivrednika Dragana Baltića, održana je danas u Trnopolju kod Prijedora.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Boris Pašalić izjavio je tom prilikom novinarima da Ministarstvo poljoprivrede tradicionalnio postavlja poljske oglede širom Republike Srpske.

“Ovo je bio jedan od naša četiri ogleda sa silažnim kukuruzom na kojem smo zadovoljni ovogodišnjim urodom kukuruza i očekujemo natprosječne prinose, i to kako klipa, tako i silaže. Ovaj ogled, odnosno kukuruz, nije namijenjen za proizvodnju klipa, nego za siliranje i ovdje očekujemo 60-70 tona po hektaru i to je iznad prosjeka, što su sigurno rekordni prinosi u ovoj godini”, rekao je Pašalić.

On je dodao da ovo ministarstvo nastoji da svake godine poveća i kvalitet i kvantitet ogleda sa ciljem da se proizvođačima na licu mjesta pokažu nove tehnologije, sorte i hibridi.

“Cilj je da proizvođači na svojim parcelama i imanjima primijene najbolje hibride koji su u ovim ogledima, one koji su dali najbolje rezultate, jer samim tim uvodimo nove sorte, povećavamo prinose, uvodimo selekcije koje su otpornije na sušu, neke biljne bolesti i štetočine”, istakao je Pašalić.

Rukovodilac područne jedinice Prijedor resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Danijel Egić izjavio je novinarima da je ova godina izuzetno pogodovala kukuruzu.

“Ovaj ogled izgleda dobro i među sortama nema razlike, ali tek nakon skidanja silaže i hemijske analize imaćemo potpune rezultate. Dosadašnja praksa pokazuje da ono što izgleda da je najbolje možda i nije tako kvalitetan proizvod”, naveo je Egić.

Vlasnik farme Dragan Baltić iz Trnopolja, gdje je danas prikazan ogled, ima 120 goveda, od kojih 70 muznih krava, ističe da je do sada više puta učestovao u ovim aktivnostima.

“Ovdje ima nekoliko novih sorti kukuruza i nekih koje nikako nisam sijao, a odlučio sam se za to ne bih li podigao nivo mlijeka po muznom grlu i unaprijedio proizvodnju radi veće isplativosti, odnosno, da muzne krave sa manjom količinom, a kvalitetnom hranom daju više mlijeka”, kaže Baltić.

Ministarstvo poljoprivrede, osim u Trnopolju, ove godine ima ogledne parcele u regionu Doboja, Sokoca i Prnjavora.

Video: Kozarski