Cijena premije osiguranja od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj će pasti za 10 odsto, što znači da će registracija pojeftiniti do 50 maraka – a za kamione i autobuse čak i duplo više.

Agencija za osiguranje Republike Srpske se odlučila na pojeftinjenje, zbog uslova koji BiH mora da ispuni prije ulaska u Evropsku uniju.

“Ovo je prije svega jedna dobra odluka za industriju osiguranja u Republici Srpskoj, jer su naša osiguravajuća društva na ovaj način postala konkurentnija u odnosu na osiguravajuća društva iz Federacije BiH, s druge strane utiče na njih da pripremaju svoje poslovanje za one mjere koje će doći od 2020. godine”, istakao je Goran Račić, predsjednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje RS.

Postepena liberalizacija tržišta prijeko nam je potrebna, jer će za tri godine tržište biti sasvim otvoreno, pa će premije biti određivane na drugačiji način, ističu u Agenciji. Iz osiguravajućih društava uvjeravaju korisnike – usluge će biti jeftinije, ali odštete neće biti umanjene.

“Osiguravajuća društva su spremna, likvidna, solventna i mogu odgovoriti na ovaj zahtjev Agencije za osiguranje. Svi naši osiguranici – bez obzira što će niže plaćati cijenu osiguranja – će i dalje imati dovoljno osiguravajuće pokriće, da će sve štete i odštetni zahtjevi biti na vrijeme i adekvatno riješeni”, naglasio je Milomir Durmić, predsjednik skupštine Udruženja osiguravajućih društava RS.

Dogodine se mogu očekivati još niže cijene registracije vozila – najavljuju iz Agencije za osiguranje. Ipak, sve će raditi korak po korak, da ne bi bilo većih udara na stabilnost tržišta.

ATV