Uručeni sertifikati za deset polaznika programa besplatnog osposobljavanja za plasteničku proizvodnju. Riječ je o programu koji je dio projekta “Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta” koji u Prijedoru realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD. Cilj je podrška zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih lica, a sve kroz process osposobljavanja.

– Radi se o formalnom načinu osposobljavanja, koji je definisan Zakonom o obrazovanju odraslih. Treba napomenuti da je poziv bio namijenjen nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji prijedorske filijale Zavoda za zapošljavanje RS – rekao je Branislav Vujasin, projekt menadžer u agenciji PREDA. Da je obuka ostvarila svoj cilj pokazuje i primjer da je jedan od polaznika već registrovao plasteničku proizvodnju.

– Ja sam u toku trajanja obuke registrovala ovu djelatnost. I vidim sebe u ovom poslu – rekla jeTijana Radaković iz Rasavaca.Teoretska i praktična obuka vršena je u prijedorskoj Poljoprivredno- prehrambenoj školi.

-Plastenička proizvodnja je jedna od najprofitabilnijih oblika poljoprivredne proizvodnje. Drago mi je da je u Prijedoru ona u usponu u zadnjih desetak godina – rekla je Jovanka Dražić, profesor stručnih predmeta u ovoj školi.

Ona je naglasila da je najvažnije to što je od 170 sati obuke 68 otišlo na praktičan rad u plastenicima.

Projekat “Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta” dio je krovnog projekta “Podrška lokalnim pamerstvima za zapošljavanje u BiH” koji finasira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada.

Z.J./Kozarski