U Prijedoru je počelo čišćenje korita rijeke Sane. Riječ je o uklanjanju šljunčanih sprudišta i nataloženog materijala na lokalitetu Žeger. Iz Јavne ustanove “Vode Srpske” poručuju da se radovi vrše na osnovu urađenog elaborata, uz nadzor nadležnog inspektora, a ekolozi apeluju da se mora voditi računa o zaštiti biljnog i životinjskog svijeta u rijeci Sani.

U Јavnoj ustanovi “Vode Srpske” su na osnovu urađenog elaborata, izabranom izvođaču radova, prijedorskom preduzeću “Unijat M”, izdali rješenje – vodnu saglasnost za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Sane na lokalitetu Žeger.

Radovi su u toku, a količina šljunka, predviđena za dislokaciju i vađenje iznosi više od 6.200 kubnih metara, navodi se u saopštenju Јavne ustanove “Vode Srpske”. Podrška stiže i iz prijedorske Gradske uprave.

“Bitno je napomenuti da za količinu materijala koja se izvadi po elaboratu iz vodotoka rijeke Sane, izvođač radova je dužan uplatiti 1,80 KM po metru kubnom na račun Јavnih prihoda Srpske. Značaj radova se ogleda u održavanju vodotoka odnosno korita rijeke Sane kroz uklanjanje šljunčanih sprudišta, što je konkretno slučaj”, ističe Tihomir Timarac, načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko – stambene poslove Grada Prijedora.

Ekolozi apeluju, mora se voditi računa da radovi ne ugroze biljni i životinjski svijet.

Rijeka Sana jedna je od šest rijeka u Evropi u kojoj je prirodno stanište ribe mladice.

“U dopisu inspekciji izričito smo naglasili da se sedre koje se nalaze na lokalitetu Žegera ne smiju dirati, da se, ili zaustave radovi ili izađe stručna komisija koja će da pregleda i da ustanovi sam tok radova. Јedna od najvećih riba grabljivica u rijeci Sani je mladica koja je zaštićena prema crvenoj listi Republike Srpske”, rekao je Goran Krivić, koordinator Koalicije za rijeku Sanu.

Lokaciju Žeger obišao je i republički vodni inspektor i utvrdio da radovi teku prema utvrđenom planu.

Rok za završetak je kraj septembra.

RTRS