Jesenje uređenje grada (VIDEO)

Čišćenje lišća, orezivanje grmlja, sadnja cvijeća i uređivanje javnih površina. Aktivnosti koje ovih da na sprovode RJ „Javna higijena“ preduzeća Komunalne usluge Prijedor.

RTRS/prijedor24h