Institucije Bosne i Hercegovine ponovo pokušavaju da otmu nadležnosti entitetima i pribave sebi ingerencije koje im po zakonu ne pripadaju.

Najnoviji primjer je pokušaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH da od sebe napravi policijski organ i pribavi operativne nadležnosti. Prema saznanjima Srpskainfo, iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH nedavno je upućen dopis entitetskim i kantonalnim MUP-ovima i Policiji Brčko Distrikta u kojem se traži učešće njihovih predstavnika na sastanku na kojem bi se dogovorili „tehnički aspekti“ oko uvezivanja operativnih centara svih policijskih agencija u BiH, među kojima je i frekvencija koju bi dodijelila Direkcija, odnosno kanal na kojem bi se ostvarila međusobna komunikacija.

– Direkcija za koordinaciju policijskih tela BiH je prošle godine implementirala projekat uspostavljanja digitalnog sistema radio veze, koji je podrazumijevao i uspostavljanje odgovarajuće infrastrukture kako bi se obezbijedila pokrivenost teritorije signalom za potrebe sistema radio veze, čime su stvorene i tehničke pretpostavke za uvezivanje Operativnog centra Direkcije sa operativnim centrima svih policijskih agencija u BiH. Uvezivanjem operativnih centara posredstvom radio veze biće uspostavljena radio komunikacija između svih policijskih agencija u BiH 24 časa na dan – navodi Direkcija u dopisu.

Upravna organizacija

Inače, prva faza uvezivanja operativnih centara već je provedena na teritoriji Sarajeva i to, kako saznajemo, uz pomoć stranih donatora.

Na ovakav poziv Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH žestoko je reagovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. U odgovoru koji je uputio Ministarstvu bezbjednosti BiH, u čijoj je nadležnosti Direkcija, Lukač je upozorio da Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH nisu definisane nadležnosti prema kojima bi se Direkcija mogla baviti uvezivanjem operativnih centara policijskih agencija u BiH.

– Zakonom je jasno propisano da Direkcija nije osnovana kao policijski organ, već kao upravna organizacija za podršku policijskoj strukturi BiH. Članom 6. Zakona o Direkciji propisane su nadležnosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela iz kojih jasno proizilazi da Direkcija nema ni operativnu nadležnost koju imaju policijske agencije na nivou BiH, a pogotovo nema operativne nadležnosti drugih organa unutrašnjih poslova u BiH, iz kojih razloga ne može koordinisati njihovim radom niti se može uspostaviti sistem radio veze na predloženi način. Napominjemo da Direkcija, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, isključivo obavlja poslove komunikacije i koordinacije policijskih tela na nivou BiH – naveo je Lukač u odgovoru koji je u posjedu Srpskainfo.

Mane

Takođe je naglasio da je način na koji je pristupljenom ovom prijedlogu neprofesionalan i pretenciozan, bez uvažavanja uloge i zakonskih nadležnosti policijskih organa u BiH, te istakao da Direkcija sa ovim prijedlogom izlazi iz okvira svojih nadležnosti.

– Postoji način na koji se prvo sagledavaju i definišu potrebe, zakonske mogućnosti za realizaciju, a zatim i predlažu tehnička rješenja. Ništa od navedenog nije ispoštovano u ovom slučaju. Takođe, nije jasno opisana ni tehnička realizacija projekta, kao ni detalji u vezi sa korišćenjem opreme. Predstavnici MUP RS do poziva na sastanak nisu informisani niti o jednoj od ovih stavki, a obavještavaju se o postojanju ovog projekta – stoji u odgovoru ministra unutrašnjih poslova RS.

Poštovati Ustav

Stručnjak za bezbjednost Dragomir Jovičić smatra da u BiH nema potrebe za uvezivanjem operativnih cenatara.

Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

– Razmjena informacija u BiH teče od 1996. kada sam kao tadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije imao razmjenu podataka sa šefom Kriminalističke policije Federacije. Ovo sada je samo pokušaj da se stvori neki organ na nivou BiH. Prvo bi to bila razmjena informacija, a onda sigurno i operativno dežurstvo policija u BiH. To je potpuno nepotrebno u ovakvoj organizaciji države, jer ne može organizacija policije zanemariti teritorijalnu organizaciju BiH, a u Ustavu jasno stoji da je BiH složena državna zajednica. To je jednostavno pokušaj oduzimanja nadležnosti RS i dalji pokušaj slabljenja MUP Srpske – ocijenio je Jovičić.

Srpskainfo