Radovi, koji su na dogradnji i rekonstrukciji vatrogasnog doma, počeli u maju prošle godine, ove su u završnoj fazi. Posla ima još, a dinamika radova zavisiće od vremenskih prilika. Uglavnom obrisi dograđenog i rekonstruisanog objekta, investicije vrijedne oko 1,7 miliona maraka su i te kako vidljive.

Nebojša Miljuš, komandir prijedorskih vatrogasaca kaže da je završen vatrogasni toranj, u završnoj fazi je i rekonstrukcija ranijeg objekta, a u toku su i radovi na dogradnji novog objekta. Očekuje se i skoro pokrivanje tog novog dijela Doma. U TVJ Prijedor trenutno je zaposleno 45 ljudi među kojim najviše vatrogasca.

M.Z./Kozarski