U nastavku suđenja bivšem komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakibu Mahmuljinu za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine, svjedok odbrane Alija Lončarić rekao je da su odlikovanja Zlatni ljiljan i Srebrni štit jedinici “El mudžahedin” i nekim njenim pojedincima dodijeljena po naredbi tadašnjeg bošnjačkog lidera Alije Izetbegovića.

Lončarić, koji je tokom rata bio načelnik Odjeljenja za obrazovanje i odlikovanja u Upravi za kadorvske i pravne poslove takozvane Armije BiH, izjavio je da je papir sa imenima za nagrađivanje, ispisanim rukom, dobio 23. decembra 1995. godine od svog nadređenog, generala Sulejmana Vranja.

Prema njegovim riječima, Vranj mu je tom prilikom rekao da je papir dobio od Dede, kako su, objasnio je svjedok, zvali Izetbegovića, te da je ovo potrebno da bi se mogla raspustiti jedinica “El mudžahedin”, u čijem su sastavu bili uglavnom dobrovoljci iz islamskih zemalja.

“Prema Dejtonskom sporazumu, stranci su morali napustiti BiH, a ovo je urađeno da bi oni bili zadovoljni, a jedinica bila raspuštena, čemu su se protivili i što je bio problem”, naveo je Lončarić.

Na pitanje Tužilaštva BiH da li je Izetbegović prijedlog mogao dobiti od Mahmuljina, Lončarić je rekao da je mogao od bilo koga.

Svjedok je objasnio da je odluka donesena bez pratećih obrazloženja zašto se neko predlaže za odlikovanje i mimo procedura predviđenih pravilnikom, istog dana kada je od generala Vranja dobio papir sa imenima, dok je u regularnoj proceduri ovaj posao trajao po 20 dana.

Lončarić je više puta ponovio da je odluke o dodjeli odlikovanja i pohvala donosio po ličnom nahođenju, na osnovu prijedloga koji su stizali iz jedinica i rukovodeći se pravilnikom, a da ih je potpisivao komandant Glavnog štaba takozvane Armije BiH general Rasim Delić, za kojeg je rekao da nije provjeravao ove dokumente.

“Pravilnikom je bilo predviđeno da se priznanja i stimulativne mjere dodjeljuju pojedincima, komandi, institucijama, ali i stranim državljanima i organizacijama”, objasnio je Lončarić, koji je sačinio odluku o dodjeli odlikovanja Zlatni ljiljan i Srebrni štit jedinici “El mudžahedin”, kao i pojedincima iz islamskih zemalja koji su bili u njoj.

On je rekao da je obrazloženje da im se odlikovanja dodjeljuju “za doprinos i iskazanu hrabrost u borbenim dejstvima” vođenim u zoni odgovornosti Trećeg korupsa takozvane Armije BiH prepisana iz drugih odluka.

Mahmuljinova odbrana pokušala je da ospori dokument koji je priložilo Tužilaštvo BiH o donošenju naredbe kojom se pohvaljuju jedinica “El mudžahedin” i pojednici iz ove jedinice, za šta je prijedlog u novembru 1995. godine potpisao optuženi, navodeći da je nečitak, ali je konstatovano da se slažu brojevi na prijedlogu za pohvalu i naredbi koju je sačinio svjedok.

Optužnica tereti Mahmuljina da kao komandant Trećeg korpusa, u čijem je sastavu djelovao i odred “El mudžahedin”, nije ništa preduzeo da spriječi zločin pripadnika tog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.

Prema optužnici, pripadnici odreda su od 11. do 29. septembra 1995. godine ubili 52 ratna zarobljenika.

Nastavak suđenja zakazan je za 5. decembar, kada bi trebalo da svjedoči Zijad Brzina.

SRNA/RTRS